Stutteri Faust

Herr Faust (1,2 mill sv.kr, rek. 12,1)
Historien starter med Herr Faust 2000-2017
Rigoletto lige ankommet
Anpart,Edelherr Faust intet indskud, 350 kr./mdr.,
Anpart Freiherr Faust, intet indskud, 150 kr./mdr-